Commissies

Binnnen de IKVO zijn een aantal commissies samengesteld. Doel van die commissies is bundeling van krachten om te komen tot een inkoopvoordeel voor de IKVO leden. Zo zijn er commissies op het gebied van afvalinzameling, energie, uitzendbureaus etc. Van elke commissie maakt een bestuurslid deel uit.

Afvalstromen

Naam Functie E-mail Telefoon
Niels Peters Directeur Mekufa B.V. info@mekufa.nl 0546-642667

Arbodienst

Naam Functie E-mail Telefoon
Henk van Dijk Directeur Van Dijk Technologie info@vandijktechnologie.nl 0546-760009

Beveiliging

Naam Functie E-mail Telefoon
Martin Soepenberg Directeur MS Pallets info@mspallets.nl 0546 – 67 32 67

Energie

Naam Functie E-mail Telefoon
Niels Peters Directeur Mekufa B.V. info@mekufa.nl 0546-642667

Kantoorartikelen

Naam Functie E-mail Telefoon
Edwin Slot Locatie-Direkteur De Jong & Laan edwin.slot@jonglaan.nl 0546-565005
Wim Sturris Directeur De Groot Vroomshoop jbronsvoort@degrootvroomshoop.nl 0546 – 66 63 33

Opleiding / educatie

Naam Functie E-mail Telefoon
Edwin Slot Locatie-Direkteur De Jong & Laan edwin.slot@jonglaan.nl 0546-565005

Uitzendbureaus

Naam Functie E-mail Telefoon
Henk van Dijk Directeur Van Dijk Technologie info@vandijktechnologie.nl 0546-760009

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Naam Functie E-mail Telefoon
Henk van Dijk Directeur Van Dijk Technologie info@vandijktechnologie.nl 0546-760009

Ondernemersfonds

Naam Functie E-mail Telefoon
Henk van Dijk Directeur Van Dijk Technologie info@vandijktechnologie.nl 0546-760009
Niels Peters Directeur Mekufa B.V. info@mekufa.nl 0546-642667
Agenda

Informatiebijeenkomst met ontbijt: Thema: “Verduurzamen bedrijventerreinen & Informatieplicht Energiewet

woensdag 6 november (08:00)

Het Punt Vroomshoop

Energiebesparende maatregelen leveren doorgaans financiële en maatschappelijke winst op. Maar bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer ook verplicht om ze te nemen. Het gaat hierbij om de zogenoemde energiebesparingsplicht.
De IKVO wil haar leden hier graag bij helpen. Dit doen wij samen met de gemeente Twenterand, de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst Twente.
Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de doelen die gesteld zijn door de provincie en de gemeente, de rol van de omgevingsdienst Twente en hoe het gespecialiseerde bureau Duvast ons kan helpen met energiebesparing.

Naast het wettelijke belang kan energiebesparing onze bedrijven ook helpen een concurrentiële voorsprong op te bouwen. Mekufa (IKVO-lid) kan u daar uitgebreid over vertellen omdat zij al belangrijke stappen hebben gezet richting energiebesparing en dit voor hun bedrijfsvoering van groot belang is.

Het programma van de bijeenkomst:


1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Hoe helpt de overheid en welke rollen vervullen zij
3. “Het belang van energiebesparing voor onze bedrijfsvoering”, voorbeeld uit de praktijk” door Niels Peters van Mekufa
4. Wat kunnen we voor u betekenen, door energiebureau Duvast
5. Mogelijkheid tot vragenstellen en discussie
6. Sluiting

Volledige agenda