Over IKVO

Wij staan voor het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in Vroomshoop, Den Ham en omstreken in de ruimste zin van het woord, d.m.v.:

  • bundeling van krachten om te komen tot inkoopvoordeel van energie, afvalinzameling, telefonie, dataverkeer, etc.;
  • gesprekspartner te zijn voor de gemeentelijke overheid en vroegtijdig door deze overheid ingelicht te worden over nieuwe ontwikkelingen;
  • samen met de overheid projecten te realiseren (bijvoorbeeld revitalisering);
  • vier keer per jaar goedbezochte ledenvergaderingen organiseren met interessante gastsprekers en steeds ook de gemeente aan het woord (uiteraard wordt er voldoende ruime gecreëerd voor de broodnodige informele contacten!);
  • contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen met het regionaal en landelijk opererende netwerk VNO-NCW.

Bestuur

Voorzitter: Wim Sturris De Groot Vroomshoop BV
Penningmeester: Edwin Slot De Jong & Laan
Bestuurslid: Niels Peters Mekufa B.V.
Bestuurslid: Martin Soepenberg MS Pallets
Bestuurslid: Henk van Dijk Van Dijk Technologie

Secretariaat

Secretaris: Jolanda Bronsvoort De Groot Vroomshoop BV

Wie zijn er lid?

  • Industriële bedrijven
  • Handelsbedrijven
  • Dienstverlening

Spelregels:

De kosten van het lidmaatschap bedragen voor 2018 € 200,- per jaar;
Het lidmaatschap is niet bedoeld voor bedrijven, die detailhandel voeren.

Agenda

Informatiebijeenkomst met ontbijt: Thema: “Verduurzamen bedrijventerreinen & Informatieplicht Energiewet

woensdag 6 november (08:00)

Het Punt Vroomshoop

Energiebesparende maatregelen leveren doorgaans financiële en maatschappelijke winst op. Maar bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer ook verplicht om ze te nemen. Het gaat hierbij om de zogenoemde energiebesparingsplicht.
De IKVO wil haar leden hier graag bij helpen. Dit doen wij samen met de gemeente Twenterand, de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst Twente.
Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de doelen die gesteld zijn door de provincie en de gemeente, de rol van de omgevingsdienst Twente en hoe het gespecialiseerde bureau Duvast ons kan helpen met energiebesparing.

Naast het wettelijke belang kan energiebesparing onze bedrijven ook helpen een concurrentiële voorsprong op te bouwen. Mekufa (IKVO-lid) kan u daar uitgebreid over vertellen omdat zij al belangrijke stappen hebben gezet richting energiebesparing en dit voor hun bedrijfsvoering van groot belang is.

Het programma van de bijeenkomst:


1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Hoe helpt de overheid en welke rollen vervullen zij
3. “Het belang van energiebesparing voor onze bedrijfsvoering”, voorbeeld uit de praktijk” door Niels Peters van Mekufa
4. Wat kunnen we voor u betekenen, door energiebureau Duvast
5. Mogelijkheid tot vragenstellen en discussie
6. Sluiting

Volledige agenda