Van Dijk Technlogie

Van Dijk Technologie biedt managementondersteuning aan kansrijke ondernemingen. Het is gevestigd in een modern en eigentijds bedrijfspand. Van Dijk Technologie is tevens een werk- en ontmoetingsplek waar ambitieuze mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspiratie op doen voor hun eigen onderneming.

De managementervaring die aanwezig is binnen Van Dijk Technologie kan zo optimaal worden ingezet. Door de ervaringen te delen met andere (startende) ondernemers hoeven zij het wiel niet nogmaals uit te vinden.

De missie van Van Dijk technologie is bedrijven te ondersteunen die een integere en transparante bedrijfsvoering nastreven. De visie van Van Dijk Technologie is om ambitieuze en kansrijke ondernemingen op weg te helpen zodat zij hun ambities waar kunnen maken.

Contactgegevens
Dhr. H. van Dijk
Twentelaan 2
7681 NE Vroomshoop
T: 0546 – 760 009
E: info@vandijktechnologie.nl
W: www.vandijktechnologie.nl

Postadres
Boshoek 28
7681 GS Vroomshoop

Agenda

Informatiebijeenkomst met ontbijt: Thema: “Verduurzamen bedrijventerreinen & Informatieplicht Energiewet

woensdag 6 november (08:00)

Het Punt Vroomshoop

Energiebesparende maatregelen leveren doorgaans financiële en maatschappelijke winst op. Maar bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer ook verplicht om ze te nemen. Het gaat hierbij om de zogenoemde energiebesparingsplicht.
De IKVO wil haar leden hier graag bij helpen. Dit doen wij samen met de gemeente Twenterand, de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst Twente.
Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de doelen die gesteld zijn door de provincie en de gemeente, de rol van de omgevingsdienst Twente en hoe het gespecialiseerde bureau Duvast ons kan helpen met energiebesparing.

Naast het wettelijke belang kan energiebesparing onze bedrijven ook helpen een concurrentiële voorsprong op te bouwen. Mekufa (IKVO-lid) kan u daar uitgebreid over vertellen omdat zij al belangrijke stappen hebben gezet richting energiebesparing en dit voor hun bedrijfsvoering van groot belang is.

Het programma van de bijeenkomst:


1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Hoe helpt de overheid en welke rollen vervullen zij
3. “Het belang van energiebesparing voor onze bedrijfsvoering”, voorbeeld uit de praktijk” door Niels Peters van Mekufa
4. Wat kunnen we voor u betekenen, door energiebureau Duvast
5. Mogelijkheid tot vragenstellen en discussie
6. Sluiting

Volledige agenda